Verzió: 08.07.2022

Általános visszatérési feltételek Sumitomo (SHI) Demag

1. Új áruk visszaküldése

Az új alkatrészek visszaküldésére a következő időkeret vonatkozik; a Németországon belüli áruszállítmányok a szállítási dátumtól számított legfeljebb 20 munkanapon belül küldhetők vissza. Az EU-n belül Németországba és minden más országba irányuló áruszállítmányok a szállítási dátumtól számított legfeljebb 30 munkanapon belül küldhetők vissza. Felhívjuk figyelmét, hogy a tesztelés céljából már beszerelt alkatrészek már nem számítanak új alkatrésznek, ezért nem küldhetők vissza új alkatrészként. Lehetősége van arra, hogy a már használt alkatrészeket a pótalkatrész-garanciaidőszakon belül reklamálja nálunk. Kérjük, használja a webportálunk kezdőlapján található "Reklamációk és garanciák" területet a visszaküldések regisztrálásához.

Az Ön által kiválasztott alkatrészek eredeti csomagolásban vagy használatlanul vannak. Ennek megfelelően csak olyan cikkek tekinthetők újnak, amelyekre az alábbi 3 kritérium vonatkozik:

  • A cikk eredeti szállítási állapotban van, azaz abban az állapotban, amelyben a vásárlók a gyártótól, forgalmazótól vagy kiskereskedőtől átvették.

  • A cikket nem újították fel, és nem használták semmilyen módon (még tesztelésre sem), függetlenül a rendeltetéstől.

  • A cikk nem rendelkezik hibákkal vagy sérülésekkel.

 

Azokat az alkatrészeket, amelyek nem felelnek meg az (1)-(3) pontok szerinti állapotleírásnak, a megadott vásárlói címre díj ellenében, szállításonként 150 € kezelési költséget alkalmazva visszaküldjük. Továbbá a jóváírásból automatikusan levonásra kerülnek a következő újratárolási átalányok: áru értéke >= 150 € és 2000 € között = 10%, > 2000 € és 5000 € között = 7,5%, > 5000 € és 20 000 € között = 5%, > 20 000 € között = 2,5%. A Sumitomo (SHI) Demag fenntartja magának a jogot, hogy a maradványérték-hitelt az alkatrész tényleges állapota alapján csökkentse. Az új alkatrészek visszaküldésére minimum 150 eurós tételérték vonatkozik, mint áruértékhatár. Az ezen értékhatár alatti áruk, a megrendeléshez kapcsolódó alkatrészek és az egyedi gyártási alkatrészek általában ki vannak zárva a visszaküldésből. Erre vonatkozó információk az ajánlatkérő űrlapon a Szállítási feltételek tétel alatt is megtalálhatók.

Ha az alkatrész állapota nem megfelelő, a Sumitomo (SHI) Demag fenntartja a jogot, hogy a felmerülő diagnosztikai költségek további csökkentése érdekében tovább csökkentse a jóváírás összegét. Ha az értékelésnek nincs gazdasági értelme, az árut a vevőnek fuvardíjmentesen visszaküldik.

 

2. Reklamációk

2.1 a megállapított jótállási időn belül

A Sumitomo (SHI) Demag által további értesítésig ingyenesen biztosított hibás alkatrész csereszállításának elfogadásával Ön vállalja, hogy a reklamált alkatrészt az áru átvételétől számított 20 munkanapon belül (Németországból), illetve 30 munkanapon belül (EU, minden ország) visszaküldi a Sumitomo (SHI) Demag részére a reklamált alkatrész csereszállítását. Ha a megadott határidőn belül nem érkezik vissza az Ön rendelési számához tartozó visszaküldött áru, akkor a további értesítésig ingyenesen rendelkezésre bocsátott csereküldeményről automatikus számlát állítunk ki. Megjegyzés: A visszaküldött alkatrészeknek összeszerelt állapotban és hiánytalanul kell rendelkezésre állniuk. Továbbá a vizsgálathoz szükségesek a szomszédos vagy logikailag összekapcsolt alkatrészek, valamint maga a hibás alkatrész. Ha a garanciális igényt elutasítják, megengedjük magunknak, hogy a visszaküldéssel kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a felmerült diagnosztikai és kezelési költségeket kiszámlázzuk Önnek. Lehetőség van arra, hogy a garanciális igényt javítási megbízássá alakítsuk át, ebben az esetben nem számítunk fel Önnek pluszköltséget.

2.2 a megállapodás szerinti jótállási időn kívül (jótállási eljárás)

A megállapodás szerinti jótállási időszakon kívüli garanciális megkeresések mindig jószolgálati eljárást indítanak a Sumitomo (SHI) Demagnál, amelyet a minőségirányítás, a szervizközpont és a pótalkatrész-menedzsment különböző osztályvezetőinek jóvá kell hagyniuk az esetleges jóváírás érdekében. Azokat az alkatrészeket, amelyekre vonatkozóan a goodwill-eljárás keretében elutasítják a goodwill-kérelmet, nem lehet visszaküldeni. A visszaküldött árukat a Sumitomo (SHI) Demag saját költségén selejtezi, és a feladónak erről számlát küld. Lehetőség van arra, hogy a jótállási kérelmet javítási megbízássá alakítsák át, ebben az esetben Önnek nem számítanak fel pluszköltséget.

3. Javítási és diagnosztikai megrendelések

A Sumitomo (SHI) Demagnak javításra átadott alkatrészeket először a költséghatékonyság és a hasznosság szempontjából ellenőrzik. Az ebben a munkafázisban felmerülő költségeket a kezelési/vizsgálati átalánydíj fedezi, ha a megrendelés nem kerül megrendelésre. Ha a Sumitomo (SHI) Demagnak megfelelő megrendelést adnak fel, akkor ezek a költségek nem terhelik az ügyfelet. A visszaküldés költségei, amennyiben azokat nem az ügyfél fizeti, utólagosan felszámításra kerülnek, plusz 250 € kezelési költség.

 

4. Kopóalkatrészek

A használatban lévő kopóalkatrészek nem tartoznak a jótállás hatálya alá. Amennyiben Ön ennek ellenére például egy jószolgálati eljárás vagy javítási/diagnosztikai megbízás keretében egyenként vagy összeszerelt állapotban egy lágyító hengert és/vagy lágyító csavart szeretne visszaküldeni a Sumitomo (SHI) Demagnak, kérjük, vegye figyelembe a következőket. A Sumitomo (SHI) Demag csak olyan alkatrészeket fogad el, amelyek felülete nem tiszta, és azokat fenntartásokkal dolgozza tovább. A csavarokat minden esetben ki kell húzni, a hideg csavarok kihúzása a lágyítóhengerből jelentős többletmunkával jár, és pluszköltséget jelent.